Frågor och svar om varumärkesbytet

Frågor och svar om varumärkesbytet

 • Varför bildar vi region egentligen?

  Regionkommuner har bildats eller är på väg att bildas i samtliga landsting och regioner i landet. Nu återstår sju län där arbete pågår med regionbildning till 2019.

  En stark region där människor vill bosätta sig, arbeta och trivas är en viktig förutsättning för regional utveckling, men skapar också en stark skattekraft som gör att vi får lättare att erbjuda välutbyggd kollektivtrafik och en bra hälso- och sjukvård.

 • Varför byter man symbol?

  Eftersom landstinget byter namn den 1 januari 2019 till Region Kalmar län hade till exempel skyltar, förbrukningsmaterial och webbplats behövts förändras i vilket fall som helst. Därför har det bedömts vara ett bra läge att samtidigt göra en nystart för att markera det nya uppdraget. Landstingets nuvarande symbol är från 70-talet. Det här var ett utmärkt tillfälle att passa på att skaffa oss en symbol som står för dem vi är och vill vara idag.

  Något som har varit viktigt i arbetet har varit att behålla värden och delar av det grafiska uttrycket från tidigare varumärken. Varumärket kan på så sett förvalta upparbetat förtroende och ge igenkänning från tidigare varumärken. Till exempel behåller vi färgerna rött och gult som använts inom landstinget och regionförbundet tidigare.

 • Vad händer med Folktandvården, folkhögskolorna och KLT?

  Det nya varumärket ska byggas som ett enhetligt varumärke och rymma alla våra verksamheter. Genom att alla använder samma symbol kommer det bli tydligare för invånarna vad Regionen erbjuder. Arbetet med att se över hur tillämpningarna blir pågår just nu och till exempel innebär det att Kalmar länstrafik kommer att byta logotyp.

 • När får vi börja använda den nya symbolen?

  Vi börjar använda symbolen i stor skala när den nya regionen bildas i januari 2019. Redan under hösten 2018 görs förberedelser men eftersom inte Region Kalmar län finns förrän 1 januari är det då vi börjar använda den ut mot våra invånare, patienter och kunder.

 • Ska allt vara klart till årsskiftet?

  Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län och det är först då vi kan börja använda den nya grafiska profilen. 

  Tillsammans behöver vi hjälpas åt att fasa ut allt material som är skapat i Landstinget i Kalmar läns grafiska profil, så att vi så snart som möjligt efter årsskiftet istället kan gå över till Region Kalmar läns grafiska profil helt och hållet.

  Generellt är inriktningen är att befintligt material med symbolen eller ordbilden Landstinget i Kalmar län ska vara ersatt under första kvartalet.

 • Kommer allting att bytas ut på en gång?

  Det mesta kommer att bytas ut löpande. Däremot är tanken att skyltar med landstingets symbol ska bytas ut så snart som möjligt med start januari 2019. Landstingets webbplats kommer också att uppgraderas i samband med regionbildandet, när vi ändå måste göra ett stort arbete.

 • Kommer vi byta ut allt material där gamla logotypen syns?

  Mycket av grunden kommer finnas kvar i den nya grafiska profilen som den röda färgen och våra typsnitt. Vi ska behålla det som är möjligt och det är bra att tänka på att bara beställa sådant man behöver fram till årsskiftet, om landstingets symbol finns tryckt på produkterna.

  För specifika frågor kan det vara bra att veta att på IT-förvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice finns projektledare som håller i detta. Ta gärna kontakt med Mats Hallgren på Landstingsservice, Ebba Signert Widigs på IT-förvaltningen, Karolina Höckerfelt på Kalmar Länstrafik eller Joachim Levin på Kommunikationsenheten som projektleder arbetet med det nya varumärket.

 • Vad ansvarar vi för när det gäller patientinformation?

  När det gäller information som riktar sig till patient eller närstående så ansvarar ni själva för:

  • Egenproducerade trycksaker och informationsmaterial
  • Lokala väntrumsskärmar
  • Lokala skyltar, exempelvis egna informationsskyltar och andra anvisningar.
  • Webbredaktörer ansvarar för att sina respektive Navet-sidor uppdateras.
 • Vad får vi för hjälp med vår patientinformation?

  I början av november bjöd Kommunikationsenheten in till informationsträffar som handlade om hur vi ska hantera vår patient- och närståendeinformation i samband med att vi blir Region Kalmar län.

  Inbjudan gick ut till första linjens chefer, men träffarna riktade sig till de medarbetare som idag jobbar med att ta fram patientinformation och/eller jobbar med kontaktinformation i HSA.

  Hade du inte möjlighet att delta under informationsträffarna kan du ta del av innehållet i den här Powerpointpresentationen. Du kan också höra av dig till patientinformation@ltkalmar.se om du har några frågor kring patient- och närståendeinformation.

 • Vad gör vi med våra trycksaker till patienterna?

  Steg 1: Inventera

  Börja med att inventera den tryckta information (exempelvis broschyrer eller tryckta blad) som ni lämnar ut till patienter eller närstående.

  Kolla:

  • Vilken information är fortfarande aktuell?
  • Finns det information som inte lägre är aktuell och kan slängas direkt?

  När du har inventerat och kommit fram till vilken information som fortfarande är aktuell, går du vidare till steg 2.

  Steg 2: Använd guiden för patient- och närståendeinformation på Navet

  På Navet finns en guide för dig som jobbar med patient- och närståendeinformation. I guiden får du:

  • hjälp med att välja rätt kanal
  • instruktioner som beskriver hur du ska gå tillväga.

  Guiden hittar du här:

  • Gå till sidan Patientinformation på Navet.
  • Läs instruktionerna.
  • Tryck på Starta guiden.

  Du kan också höra av dig till patientinformation@ltkalmar.se om du har några frågor kring patient- och närståendeinformation.

 • Kommer anmälningsskärmarna uppdateras automatiskt?

  Ja. Anmälningsskärmarna kommer att uppdateras till den nya grafiska profilen av Kommunikationsenheten och IT-förvaltningen. Du behöver inte göra något själv. 

 • Vad händer med våra kuvert och skyltar?

  Allt material med landstingets symbol kommer successivt bytas ut, med start i januari 2019. En upphandling pågår kring profilprodukter, nya kuvert finns för beställning som på samma sätt som tidigare och alla skyltar med gamla symbolen kommer bytas ut.

  Egenproducerade trycksaker och informationsmaterial, lokala väntrumsskärmar samt egenbeställda interiöra skyltar med landstingets logotyp, ex. hänvisning, välkommen-skyltar behöver ni verksamheten själva uppdatera och byta ut. Kontakta din förvaltningskommunikatör om du har frågor.

  För specifika frågor kan det vara bra att veta att på IT-förvaltningen, Kalmar länstrafik och Landstingsservice finns projektledare som håller i detta. Ta gärna kontakt med Mats Hallgren på Landstingsservice, Ebba Signert Widigs på IT-förvaltningen, Karolina Höckerfelt på Kalmar Länstrafik eller Joachim Levin på Kommunikationsenheten som projektleder arbetet med det nya varumärket. 

 • Vi behöver beställa broschyrer, hur gör vi?

  Innan ni beställer – undersök först vad det finns för material på 1177.se inom ert område. Använd, om möjligt, informationen därifrån istället.

  Broschyrer och trycksaker, som beställs genom webbutiken för trycksaker (Navet), uppdateras och publiceras löpande med vårt nya namn och logotyp.

  Kontakta din förvaltningskommunikatör om du har frågor.

  Viktigt att veta är att Region Kalmar läns logotype och grafiska profil endast får användas från och med 1 januari 2019, eftersom det är först då den nya organisationen bildas.

 • Hur gör vi med våra riktlinjer och andra dokument?

  Fokusera i första hand på att uppdatera den information som riktar sig till patient eller närstående, eftersom det är viktigt att det står rätt avsändare på det material vi delar ut. Därefter kan ni börja uppdatera övriga riktlinjer och dokument successivt.

 • Vad händer med webbplatserna?

  Vid årsskiftet kommer webbplatsen regionkalmar.se publiceras. Där presenterar vi Region Kalmar län och den service vi erbjuder till länets invånare. Syftet med webbplatsen är att bidra till öppenhet, insyn och dialog samt att stärka bilden av Regionen som en attraktiv arbetsgivare. De nuvarande webbplatserna ltkalmar.se och rfkl.se försvinner.

  Hälso- och sjukvårdsrådgivande informationen med kontaktuppgifter samlas på 1177.se. Målgruppen är patienter och deras anhöriga. 1177.se ska tydliggöras som förstahandsvalet för goda råd om hälsa och egenvård. Webbplatsen kommer få en ny struktur och utseende under våren 2019.

  För samverkanspartners till Region Kalmar län kommer Samarbetsportalen att finnas kvar. Här samlas information som riktar sig till de som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter samt privata vårdgivare, näringslivspartners, forskare med flera.

  Intranätet Navet kommer vara kvar i dess nuvarande form under våren 2019, därefter kommer även Navet att ses över och utvecklas med anledning av regionbildningen.

 • Får vi nya e-postadresser?

  Ja, istället för anna.andersson@ltkalmar.se kommer det bli anna.andersson@regionkalmar.se. Övergången kommer ske automatiskt den 2 januari.

  Den gamla adressen med @ltkalmar.se kommer att fungera att mejla till en lång tid efter bytet.

 • Hur gör jag om jag behöver byta namn på en funktionsbrevlåda?

  Då skickar du en beställning till IT-supporten. Det gäller om du till exempel har en funktionsbrevlåda där namnet innan @regionkalmar.se har "landstinget" i sig eller ett gammalt enhetsnamn som byts vid årsskiftet.

 • Behöver jag byta användarnamn där jag använder @ltkalmar.se?

  De webbsidor, projektplatser och liknande som inte är kopplade till ditt lkl-konto och där du idag använder din @ltkalmar.se-adress som användarnamn, kommer det fortfarande fungera att logga in med din gamla @ltkalmar.se-adress trots e-postbytet. Men det är ändå bra om du byter användarnamn - i och med att den inte existerar längre.

 • Vad händer med inloggningen och videoadresserna i Cisco Meeting?

  Inloggningen till videomötessystemet Cisco meeting är fram till den 14 januari fortfarande din @ltkalmar.se-adress. Från och med den 15 januari ska du istället logga in med din @regionkalmar.se-adress. Från och med den 15 januari ändras också adresserna för videomötena automatiskt från ltkalmar.se till regionkalmar.se. Tänk på att videoadresserna för de möten som bokats innan den 15 januari inte får den nya adressen. De fungerar att ansluta sig till ändå, men vi rekommenderar ändå att byta videoadressen manuellt. Detta gör du i den inbjudan du skapar från Cisco Meeting, under menyvalet Bjud in – Email. Byt då ut "ltkalmar.se" till "regionkalmar.se" i de två videoadresser som finns, och skicka din inbjudan på nytt.

 • Får vi nya arbetskläder?

  Att vi byter symbol får ingen konsekvens på våra arbetskläder eftersom de är märkta med Tvätteriet i Västervik i de allra flesta fallen. 

  Ett arbete kring upphandling av nya arbetskläder är däremot i ett tidigt skede, men är inte kopplat till regionbildningen.

 • Vad händer med SITHS korten?

  Korten kommer inte bytas utan nya kort erhålls löpande när du får ett nytt eller vid nyanställning.