Styrgrupp

Från och med den 1 oktober 2018 har processen för regionbildning gått in i ordinarie beslutsprocesser. Tidigare hanterades frågor som rörde regionbildningen i en tjänstemannastyrgrupp och en politisk styrgrupp.

Övergripande arbetsgrupp:

Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör, Landstinget
Helena Nilsson, regiondirektör Regionförbundet
Helen Persson, HR-direktör, Landstinget
Helena Fristorp, personal- och administrativ chef, Regionförbundet
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör, Landstinget
Lars Mattsson, ekonomidirektör, Landstinget
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget
Gull-Britt Johansson, kultur- och bildningschef, Landstinget

Politisk styrgrupp:

Anders Henriksson (S), Landstinget
Christer Jonsson (C), Landstinget
Jessica Rydell (MP), Landstinget
Akko Karlsson (MP), Regionförbundet
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet
Henrik Yngvesson (M), Regionförbundet
Tomas Kronståhl (S), Regionförbundet

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör Landstinget
Helena Nilsson, regiondirektör