Tidplan

Vår 2017

Ansökan om regionbildning

Organisation för regionbildningen fastställs

Arbetsgrupper påbörjar sitt arbete

Uppdrag lämnas att påbörja varumärkesarbete

Höst 2017

13 OKT:
Planskisser för ombyggnation av Strömgatan klara

18 OKT:
Förslag till politisk organisation
Förslag på inriktning för verksamhetsorganisation

23-24 OKT:
Facklig information om verksamhetsorganisation vid centralt samverkansråd samt samverkansgrupp på landstinget resp. regionförbundet

29-30 NOV:
Landstingsfullmäktige tar beslut om ny politisk organisation
Samt beslut om inriktning på verksamhetsorganisation

31 DEC:
Risk- och konsekvensanalyser kring ny organisation klara (hanteras av Landstinget) 
Risk- och konsekvensanalyser kring förändring/avslut av Regionförbundet klara

UNDER HÖSTEN:
Beslut väntas om regionbildning

Vår 2018

JAN:
Ombyggnation av Strömgatan påbörjas i januari

12 FEB:
Förslag till organisation av och uppdrag för den regionala utvecklingsförvaltningen presenteras.

1 MAR:
Landstingsfullmäktige tar beslut om verksamhetsorganisation.

UNDER VÅREN:
Det praktiska övergångsarbetet fortsätter i arbetsgrupperna
Förslag till ny styrmodell tas fram

Höst 2018

Senast det tredje kvartalet ska alla medarbetare ha fått ett tjänsteerbjudande i den nya organisationen.

9 SEP:
Direktval till Region Kalmar län

Januari 2019

Region Kalmar län startar sin verksamhet och landstinget och regionförbundet upphör som separata organisationer.