Varför regionbildning?

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Kalmar län. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor. Som region blir vi också en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga
organisationer.

Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. Direkta val gör att medborgarnas inflytande över regional utveckling stärks.

Region Kalmar län kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Kalmar län. Det innebär samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kompetens- och utbildningsfrågor, internationella frågor, hållbarhet, folkhälsa och kultur.