Förslag till organisation av regional utvecklingsförvaltning

Idag presenterades förslaget till organisation av den regionala utvecklingsförvaltningen och vilka uppdrag förvaltningen kommer att arbeta med.

Den regionala utvecklingsförvaltningen kommer att bestå av följande basenheter: Företags- och projektstöd, Samhällsplanering och tillväxt samt Regionbibliotek. I förvaltningen ingår också förvaltningsområdet Bildning som i sin tur organiserar fyra basenheter, de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola.

- Det är många områden som måste samspela för att nå regional tillväxt så jag ser att gränsöverskridande samverkan kommer att vara en viktig förutsättning för att vi ska utveckla regionen vidare, säger Helena Nilsson, regiondirektör, Regionförbundet.

Nationellt centrum för Anhöriga som idag organiseras under regionförbundet kommer att tillhöra den kommande utvecklingsenheten i regionstaben. Merparten av de administrativa funktionerna på regionförbundet föreslås att tillhöra motsvarande förvaltningar och enheter som idag finns inom landstinget.

Förslaget ska nu förhandlas fackligt innan beslut. Den 27 februari sker ett gemensamt möte med landstingets centrala samverkansråd och regionförbundets samverkansgrupp med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalyser av den nya organisationen kommer att göras av landstinget. Förslaget är beroende av att landstingsfullmäktige tar beslut om ramarna för verksamhetsorganisationen den 1 mars.

Se presentationen inkl. organisationsskisser

Uppdrag för regional utvecklingsförvaltning i Region Kalmar län

I förvaltningen ingår följande uppdrag:

Förvaltningsledning:
Regional utvecklingsdirektör
Administrativ chef/HR
Ekonomichef
Strateg analys/statistik
HR-konsult

Företags- och projektstöd:
Basenhetschef
Företagsstöd
Projektutveckling
EU och Östersjöfrågor
Projektekonomi kultur Landsbygd/projektutveckling

Samhällsplanering och tillväxt:
Basenhetschef
Folkhälsa
Samhällsplanering och infrastruktur
IT och bredband
Utbildning och kompetensförsörjning
Näringsliv
Miljö
Kultur
Besöksnäring

Regionbibliotek:
Basenhetschef
Biblioteksutvecklare

Brysselkontor:
Chef
Handläggare

Bildning:
Förvaltningsområdeschef

Folkhögskolor:
Gamleby folkhögskola
Högalids folkhögskola
Vimmerby folkhögskola
Ölands folkhögskola