Förslag till verksamhetsorganisation 18 okt

Nu finns ett förslag till politisk organisation och ett förslag till inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län.

Förslaget till politisk organisation innebär att en regional utvecklingsnämnd och en kollektivtrafiknämnd inrättas.

Förslag till politisk organisation – se organisationskarta >>

Samtidigt läggs ett förslag till verksamhetsorganisationen fram som ska spegla den politiska organisationen. Förslaget innebär att:

  • Till den regionala utvecklingsnämnden knyts en förvaltning för regional utveckling. I denna förvaltning ingår merparten av regionförbundet. Den tidigare bildnings- och kulturförvaltningen går in i förvaltningen liksom arbetet med folkhälsofrågor som idag hanteras via utvecklingsenheten i landstinget. Folkhögskoleverksamheten och regionbiblioteket föreslås bilda sektion i förvaltningen.
  • Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) på regionförbundet föreslås tillhöra regionstaben.
  • Merparten av regionförbundets administrativa stödfunktioner kommer att tillhöra de förvaltningar och enheter där motsvarande uppgifter idag finns inom landstinget.

Förslag till verksamhetsorganisation – se organisationskarta >>

Vad händer nu?

Information via frukostmöte på landstinget 18 oktober och på regionförbundet 23 oktober.

Dialog inom respektive enhet

Facklig information vid centrala samverkansrådet vid landstinget 23 oktober

Facklig information vid samverkansgruppen inom regionförbundet 24 oktober

Politisk organisation beslutas på landstingsfullmäktige 29-30 november

Förslag till inriktning för verksamhetsorganisation tas på landstingsstyrelsen 31 oktober och landstingsfullmäktige 29-30 november

Risk- och konsekvensanalyser enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomförs tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer, klart senast 31 december.

Beslut om verksamhetsorganisation på landstingsfullmäktige 1 mars 2018