Organisation av regional utvecklingsförvaltning

Den 18 april förhandlades organisation för den regionala utvecklingsförvaltningen på centrala samverkansrådet i landstinget. Det betyder att organisationen för den nya förvaltningen nu är beslutad, under förutsättning att landstingsfullmäktige tar beslut om den övergripande verksamhetsorganisationen i maj.

Den regionala utvecklingsförvaltningen kommer att innehålla basenheterna Företags- och projektstöd, Samhällsplanering och tillväxt samt förvaltningsområdet Bildning som i sin tur organiserar de fyra folkhögskolorna samt regionbiblioteket. Regionbiblioteket i Kalmar län stödjer och medverkar till samverkan och utveckling av biblioteksverksamheten i länets kommuner och är idag en del av regionförbundet. I enheten Samhällsplanering och tillväxt kommer även arbetet med folkhälsa att ingå, idag drivs detta arbete via utvecklings- och folkhälsoenheten.

Gull-Britt Johansson, idag chef för bildnings- och kulturförvaltningen, föreslås bli förvaltningsområdeschef för området bildning, förhandling kommer att ske vid kommande centrala samverkansråd. Helena Nilsson är sedan tidigare utsedd till regional utvecklingsdirektör.

Organisationsskiss