Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion som vänder sig till arrangörer av större publika evenemang.

Många publika arrangemang kan utgöra en högre säkerhetsrisk och därmed en högre belastning på sjukvården. Region Kalmar län har därför tagit fram en instruktion för sjukvård vid publika evenemang som beskriver ansvar, planering och organisation.