DC-nytt 2019-01-11

2019-01-11

Klinisk Mikrobiologi informerar...

Ny klamydiatjänst via 1177 Vårdguidens e-tjänst från och med 14 januari 2019

Den befintliga klamydiatjänsten via e-tjänsten (före detta Mina vårdkontakter) byts ut mot en ny klamydiatjänst via PEP (Patientens egen provhantering). Invånaren kommer inte att märka några större förändringar utan beställer ett hemtest för klamydia precis som tidigare via 1177.se.

För vårdpersonal som behandlar och smittspårar patienter med ett positivt svar för klamydia och/eller gonorré som är beställt via klamydiatjänsten kommer hanteringen att ändras. I den nya tjänsten finns det ett bättre elektroniskt formulär för övertagande av behandling och smittspårning. Detta gör att inte lika många kommer ha tillgång till klamydiatjänsten som tidigare för att avsluta ärenden utan kommer istället att använda formuläret.

Personal på STI-mottagningen i Kalmar och Västervik, ungdomsmottagning i Kalmar och Nybro kommer att ha tillgång till tjänsten och övrig vårdpersonal kommer att använda sig av det elektroniska övertagandeformuläret. Var god se de nya instruktionerna.

Under perioden 14 januari – 28 februari kommer det vara möjligt att avsluta ärenden i både den gamla tjänsten och i den nya. För att hitta ärendet får man gå in och titta i båda tjänsterna. Under denna period kommer invånarna bara kunna beställa i den nya tjänsten.

From 1 mars kommer endast den nya tjänsten vara igång.

Vid frågor kontakta Heléna Larsson på Klinisk Mikrobiologi 0480-81441.