Säsongsinfluensa 20/21

2020-10-15

Nu kan vårdenheter börja beställa vaccin mot säsongsinfluensan.

Företagets bekymmer med märkning av förpackningarna är nu lösta. Upphandlat vaccin är, precis som föregående säsong, Influvac Tetra.

För enheter utanför sjukhusen är det mycket viktigt att beställning sker tilldelad veckodag. Stopptid kl. 12:00. Bilarnas kapacitet är begränsad, och kyllådorna medger inte längre transporttid än avsett. Köbildning medför då kassation av vaccinet och utebliven leverans för enheten.

Passa på att kassera förra årets doser i samband med att nya beställs.

Alla riktlinjer, beställningsrutiner och infomaterial till vården om vaccinering mot säsongsinfluensa samlas här: Samarbetsportalen - Smittskydd under rubriken Smittskyddsfrågor i fokus. 

Frågor om vaccinbeställningar ställs till läkemedelschef Mathias Landerdahl, 0490-872 24.