Vårdklädd medarbetare med patient.

Vårdutbildad utomlands

Du som är läkare, sjuksköterska eller har annan utbildning inom sjukvård eller tandvård från andra länder är välkommen att arbeta i Region Kalmar län.

För att söka vissa jobb hos oss, som till exempel läkare eller sjuksköterska, måste du först ha svensk yrkeslegitimation, uppfylla europeiska språkskalenivån C1 i svenska och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

För dig som har jobbat inom hälso- och sjukvård utomlands erbjuder vi också språkutbildning i sjukvårdssvenska.

För att underlätta i denna process så hänvisar vi vissa yrkeskategorier som är utbildade utomlands till vår webbtjänst för intresseanmälan. Du får där fylla i ett antal frågor samt skicka in CV, personligt brev, beslut från Socialstyrelsen samt ytterligare dokument du vill hänvisa till.

Under 2023 har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot studenter som studerar utanför Sverige.

Uppdaterad 9 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet