Tillgänglighetsrapport

Region Kalmar län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur regionkalmar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från regionkalmar.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du

Skicka e-post till webbredaktionen. 

Du kan nå oss på telefon: 0480-840 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Skicka e-post till oss på webbredaktionen så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa bilder saknar alt-text. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden. (Wcag A 1.1.1)
  • Någon film saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. (Wcag A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 Wcag AA 1.2.4, 1.2.5)

Vi planerar att åtgärda ovanstående problem inom kort och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt Wcag 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt Wcag 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer. Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2019.

Webbplatsen publicerades i december 2018.

Uppdaterad 3 oktober 2019 Lämna synpunkter på innehållet