Region Kalmar Läns Logotyp

Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Under perioden v 26-33 (2021) kommer vi inte kunna fatta beslut i stödärenden eller genomföra utbetalningar av stöd. Det går bra att göra ansökningar under perioden.

Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras.