Region Kalmar Läns Logotyp

Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Det ges i form av konsultcheckar (när du behöver anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag), stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag. Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras.

Vi informerar dig också om stöd som handläggs av andra aktörer, bland andra Tillväxtverket, ALMI och Vinnova.