Företagsstöd

Vi ger stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Exempel på företagsstöd som erbjuds: 

  • Stöd till företag med koppling till kriget i Ukraina.
  • Stöd till nyinvestering i byggnader, maskiner eller inventarier.
  • Omställningscheck.
  • Stöd till externa konsulttjänster.
  • Stöd till nystartade företag.
  • Innovationsfinansiering.
  • Investeringsstöd för skärgårdsföretag.
  • Stöd till kommersiell service.
  • Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 mkr.

Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för vilken ansökan avser) initieras. 

Sommarstängt för beslut och utbetalningar

Under perioden 11 juli till 19 augusti 2022 kommer inga beslut om stöd eller utbetalningar kunna göras. Det går bra att göra ansökningar under denna period.

Kan alla typer av verksamheter få detta stöd eller finns det undantag?

En hållbar utveckling innebär bland annat att vi undviker stöd till områden som kan inverka negativt på folkhälsan i regionen. Stöd ges därför normalt inte till verksamheter inom tobak, narkotika, alkohol, doping eller spel om pengar.