En person som hanterar disk i ett storkök.

Möt våra medarbetare

Funderar du på att söka jobb hos oss? Vi erbjuder en mängd olika yrken och möjligheter.

Vi är Kalmar läns största arbetsgivare med ungefär 7000 medarbetare och 250 olika yrkesroller. Vi har bland annat 1 800 sjuksköterskor, 1 100 undersköterskor/skötare, 600 läkare, 380 medicinska sekreterare, 130 biomedicinska analytiker och 1 600 som arbetar med servicefunktioner som administration, kost, transport, IT-teknik samt byggnation och drift-/underhållsteknik.

Våra medarbetare trivs hos oss, det visar kontinuerliga undersökningar. De flesta arbetar länge hos oss och den samlade kompetensen är vår största tillgång. Vi hittar många av våra blivande chefer bland våra egna medarbetare, utvecklingsmöjligheterna är många.