Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En ordförandeklubba som slås i bordet.
Nyhet 2022-06-01

Regionfullmäktiges sammanträde

Vid torsdagens regionfullmäktige antogs en ny skärpt klimatstrategi.

Det nya målet är att minska koldioxidutsläppen med 80 procent till 2030 räknat från basåret 2012.

Anledning är att Region Kalmar län tidigare än förväntat nått målet om en minskning av koldioxidutsläppet med 60 procent till 2030. Genom medvetna satsningar på en rad områden blev utsläppsminskningen från basåret 2012 till 2020 67 procent.

Till 2040 ska Region Kalmar läns nettoutsläpp vara noll.

Ett tilläggsyrkande från Vänsterpartiet om att flygresorna i tjänsten skulle minska och ersättas av tåg eller andra fossilbränslefria resor i väntan på att målet fossilbränslefritt flyg 2030 uppnås avslogs av fullmäktige.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig för att begreppet ”förnyelsebar” skulle bytas ut mot ”fossilfri energi och värme som inkluderar förnyelsebara alternativ” och att strategin inte skulle utesluta fossilfri och planeringsbar energi.

Sverigedemokraterna ville avslå strategin då de ekonomiska konsekvenserna av de skärpta utsläppsmålet inte framgick av strategin.

Personliga zoner i kollektivtrafiken

I fortsättningen är det resans längd som ska avgöra biljettpriset i länstrafiken, inte hur många fasta zongränser man passerar. Det är innebörden av ett beslut om inriktning för framtida zonstruktur som fullmäktige tog på torsdagen.

I dag är det en fast struktur med 89 zoner som styr Kalmar länstrafiks biljettpriser. Biljettpriset baseras på hur många zoner som resan sträcker sig inom eller mellan.

Den nya zonstrukturen ska bygga på var resenären reser ifrån och vart hen önskar resa. Med personliga zoner beräknas biljettpriset efter resans längd fågelvägen. 

En förutsättning för att det ska bli verklighet är att tidigare beslut om byte av biljettsystem vinner laga kraft och att Region Kalmar län tecknar samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge och AB Östgötatrafiken. Vid införande av ny zonstruktur ska utvärdering ske två år efter dess införande.

Fullmäktige godkände på eftermiddagen årsredovisningen för 2021 och beviljade samtliga ledamöter nämnder, styrelser och beredningar ansvarsfrihet.

Sammanträdet på Gränsö slott avslutades med motionsbehandling och  interpellationsdebatt.

Handlingarna till sammanträdet går att läsa här.

Uppdaterad 3 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet