Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Fullmäktige sammanträder
Nyhet 2023-06-02

Regionfullmäktiges sammanträde

Under fredagen sammanträdde regionfullmäktige på Gränsö slott, Västervik.

Under vårens avslutande sammanträde debatterades som alltid regionens årsredovisning med bokslut. Årsredovisningen för 2022 godkändes av fullmäktige samtidigt som regionstyrelsen och övriga styrelser och nämnder beviljades ansvarsfrihet.

Fullmäktige tog också beslut om tre investeringsprojekt på totalt 254,4 miljoner kronor. Dels gällde det två inriktningsbeslut avseende Västerviks sjukhus och dels ett genomförandebeslut som berör sjukhusområdet i Kalmar.

  • I Västervik fortsätter projekteringen för att radiologiska kliniken ska få ytterligare en MR-kamera till 2026. Projektet innebär förutom ny utrustning också om- och tillbyggnad av lokalerna för att få in den nya kameran. Byggstart föreslås bli våren 2025. Kostnaden beräknas till 22,1 miljoner.
  • Samma klinik kommer också att få ett så kallat interventionsrum för diagnostik och behandling av patienters kärlsystem. Bygget föreslås starta under 2024 och vintern 2025 ska rummet kunna tas i bruk. Total kostnad 14,7 miljoner.
  • På sjukhusområdet i Kalmar kommer ett nytt länsövergripande regionarkiv och en ny serverhall att byggas. Av regionfullmäktiges beslut om att genomföra bygget anges byggstarten till våren 2024. Första etappen som avser serverhallen beräknas vara klar 2026, när regionarkivet kan flytta in kommer senare planering att ge svar på. Den totala investeringskostnaden för bygget och utrustningen landar på 217,8 miljoner kronor.

Också ett medborgarförslag om att regionen ska stå för tolkkostnaderna i samband med nödvändig vård behandlades under fredagen. Regionfullmäktige konstaterade i sitt svar att man följer gällande lagstiftning som inte tillåter avgifter när tolk måste anlitas. Sverigedemokraterna ville avslå medborgarförslaget.

Eftermiddagen ägnades i huvudsak åt interpellationsdebatt. Åtta interpellationer och fem frågor till majoritetsföreträdare hade lämnats in inför sammanträdet.

 

Läs mer

Uppdaterad 8 juni 2023 Lämna synpunkter på innehållet