Dekorbild.
Pressmeddelande 2020-04-15

Polisanmälan efter misstänkt dataintrång

Region Kalmar län har polisanmält en läkare vid Länssjukhuset i Kalmar för misstänkt dataintrång.

Loggar visar att läkaren varit inne i flera patientjournaler trots att det enligt arbetsgivarens bedömning inte har funnits någon vårdrelation till dessa patienter.

Då misstanke om brott gällande dataintrång föreligger så har Region Kalmar län gjort en polisanmälan mot läkaren, som inte längre än anställd av regionen.

Då polisutredning nu inleds har regionen inga fler kommentarer att ge i fallet.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet