Pressmeddelande 2021-05-12

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på onsdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid en loggranskning har det visat sig att en medarbetare varit inne i en patientjournal tillhörande en anhörig, som medarbetaren inte har någon vårdrelation till.

Region Kalmar län har rutin för behörighet/tillgång till journaler. Det som inträffade är en avvikelse vilket upptäcktes genom det systematiska kvalitetsarbete som regionen utför.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelserna.

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet