Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-11-24

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en genomgången hjärtinfarkt.

Fallet gäller en man i 50-årsåldern som sökte akut på grund av besvär från buken. Han bedömdes som opåverkad men hade avvikande prover och fick återvända hem. En remiss för vidare utredning av proverna skickades.

Ett dygn senare återkom mannen och hade då tecken på en genomgången hjärtinfarkt något som också proverna tagna vid första besöket talade för.

Anmälan görs då diagnosen om den genomgångna hjärtinfarkten fördröjdes.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 24 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet