Ordförandeklubba slår i bordet.
Nyhet 2020-04-02

En rad viktiga beslut togs på fullmäktige

Vid fullmäktigesammanträde på torsdagen behandlades en rad olika ärenden.

Bland de större beslut det märks inriktningsbeslut för etapp 2 av det kommande psykiatribygget i Västervik, handlingsprogram för transportinfrastrukturen i länet, handlingsprogram för kompetensförsörjningen i länet, regionalt serviceprogram för Kalmar län, prioriteringar av bredbandsinfrastrukturen i länet och ägardirektiv för Kalmar Öland Airport AB, som Region Kalmar län är delägare sedan 1 april.

Bland övriga beslut märks:

  • Att Region Kalmar län ansluter sig till sms-livräddare från 1 juli. Det kommer då att gå ut sms då en person drabbats av hjärtstopp till dem som anslutit en app i sina telefoner och finns i närheten av den drabbade.
  • Att p-avgifterna vid de tre sjukhusen höjs. till tio kronor i timmen. Det är en anpassning till kommunernas avgifter. Däremot kommer avgiftstiderna att skilja sig åt. Vid Länssjukhuset i Kalmar tas avgiften ut måndag-fredag 9-16, vid Västerviks sjukhus måndag-fredag 8-18 och vid Oskarshamns sjukhus måndag-fredag 9-16.

Vid sammanträdet behandlades också åtta motioner. I samtliga fall beslutades i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Till följd av covid-19-pandemin och de rekommendationer som utfärdats hade partierna kommit överens om att kvitta bort ledamöter för att sänka antalet deltagande vid sammanträdet. I stället för 67 var det 35 ledamöter som deltog.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet