Sammanträde med regionfullmäktige
Nyhet 2019-06-04

Regionfullmäktige sammanträder

I dag, tisdag, håller regionfullmäktige sitt sista sammanträde före sommaren på Ekerum på Öland.

Under förmiddagen behandlades ett flertal av de motioner som fanns på dagordningen. I samtliga fall följde besluten förslagen i handlingarna.

Eftermiddagen inleddes med interpellationsdebatt kring bland annat det nya avtalet med vårdförbundet, vårdval vid utprovning av hörapparater, nära vård och vad det innebär för mindre orter i länet och finansieringen av nya kostnader för färdtjänst och sjukresor.

Under senare delen av eftermiddagen kommer regionfullmäktige också att ta ställning till årsredovisningen, patientnämndens verksamhetsberättelse, inköp av ett nytt biljettsystem för Kalmar länstrafik och ombyggnad till nya lokaler för onkologmottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar. Beslut kommer också att tas om ny hälsocentral i Gamleby.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Läs mer

Uppdaterad 17 september 2020 Lämna synpunkter på innehållet