Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Malin Johansson, hälsolots i Högsby
Nyhet 2023-01-18

Hälsolots på plats i Högsby

Socialt stöd och socialt sammanhang är två av de faktorer som påverkar hälsa och livslängd mest. Nu finns en hälsolots i Högsby för att arbeta med just detta.

Hälsolots är ett pilotprojekt som drivs i samarbete mellan Region Kalmar län och Högsby kommun. Hälsolotsens uppdrag är att motverka ensamhet och utanförskap genom att stötta individer till meningsfulla sociala sammanhang och aktiviteter.

- Ibland finns det inte ett medicinskt problem bakom att vi inte mår bra, säger Susanna Althini, allmänläkare vid Högsby hälsocentral. Då behöver vi bli bättre på att erbjuda mänskligt och socialt stöd för att lösa andra bekymmer i livet. Jag tror och hoppas att hälsolotsfunktionen ska bli ett uppskattat och respekterat nytillskott i samhällserbjudandet. Om vi bara hittar varandra och börjar samarbeta mer och på nya sätt så tror jag att det kan ge väldigt goda effekter för hälsan. Inte bara för de enskilda patienterna utan för hela samhället. 

Malin Johansson finns nu på plats som hälsolots i Högsby. Hon kommer att finnas på plats 2–3 dagar i veckan och arbeta i nära samarbete med kommunens olika verksamheter, primärvård, myndigheter, föreningar, organisationer och näringsliv.

- Jag ser jättemycket fram emot att få möta och stötta personer som kanske känner att de skulle vilja komma ut i en gemenskap men som inte riktigt vet hur, säger Malin Johansson. Jag planerar att själv anordna vissa aktiviteter, men framför allt vill jag hjälpa deltagarna att hitta en grupp, förening, organisation eller liknande där man känner sig bekväm och hittar gemenskap. Enligt min erfarenhet så betyder det så mycket att känna sig delaktig och behövd.

I Storbritannien har denna metodik, som kallas social prescribing, funnits i 15-20 år, och utöver erfarenheterna därifrån finns det forskning som tydligt visar kopplingen mellan socialt sammanhang och god hälsa. 

Kontakt

Malin Johansson, hälsolots i Högsby kommun: 0491-292 95

Marie Ragnarsson, samordnare nära vård Region Kalmar län: 072-465 84 04

Uppdaterad 18 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet