Pressmeddelande 2021-11-09

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på tisdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Brev med kallelse till vårdbesök skulle skickas via Skatteverkets förmedlingsuppdrag till person med skyddade personuppgifter. Kallelsen stoppades dock ned direkt i ytterkuvertet till Skatteverket utan att något innerkuvert användes.

Berörd person kommer att informeras om det inträffade.

Uppdaterad 9 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet