Pressmeddelande 2021-11-12

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på fredagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Brev med kallelse till vårdbesök skulle skickas via Skatteverkets förmedlingsuppdrag till person med skyddade personuppgifter. Brevet kom i retur från Skatteverket då det skickats på felaktigt sätt. När post skickas via förmedlingsuppdrag ska försändelsen som ska skickas läggas i ett ytterkuvert. I det aktuella fallet hade det inre kuvertet med kallelsen inte förslutits

Berörd person kommer att informeras om det inträffade.

Uppdaterad 12 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet