Nyhet 2021-11-11

Visa din vilja i donationsregistret

Nu är det donationsveckan och behovet av organ och vävnad är fortsatt stort. Region Kalmar län uppmanar fler att visa sin vilja i donationsregistret.

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Behovet av organ och vävnader är stort. Trots att 8 av 10 svenskar är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, har bara 2 av 10 aktivt tagit ställning. Antalet faktiska organdonatorer i Sverige är knappt 200 varje år.

Den som tidigare har fyllt i ett donationskort för att visa sin inställning till donation behöver även anmäla sig till donationsregistret. Inför en möjlig donation tittar vårdpersonalen alltid i registret innan de pratar med närstående. Den som vill donera organ eller vävnader efter din död ska också meddela om donationen är för transplantation och annat medicinskt ändamål, eller enbart för transplantation.

Den som är över 15 år kan själv välja om den vill donera eller inte. 

Uppdaterad 11 november 2021 Lämna synpunkter på innehållet