Pressmeddelande 2021-10-26

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på tisdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Anmälan handlar om en remiss som skickades från en klinik på Länssjukhuset i Kalmar till Universitetssjukhuset i Linköping. Remissen gällde en annan patient än avsett med dennes person- och hälsouppgifter.

Uppdaterad 26 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet