Pressmeddelande 2021-06-14

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på måndagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

I samband med försändelser av hälso- och sjukvårdsartiklar från Region Kalmar län till en patient har förväxling skett så att försändelserna hamnade hos fel person. Med försändelserna fanns också en följesedel med personuppgifter på den patient som egentligen skulle fått paketen. Totalt tre stycken försändelser har förväxlats.

De berörda personerna har informerats.

Region Kalmar län har inga fler kommentarer att ge kring händelsen.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet