Dekorationsbild regionprofil.
Pressmeddelande 2021-09-01

Personuppgiftsincident anmäld

Region Kalmar län anmälde på onsdagen en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Brev med kallelser till vårdbesök skulle skickas via Skatteverkets förmedlingsuppdrag till person med skyddade personuppgifter. Kallelserna stoppades dock ned direkt i ytterkuvertet till Skatteverket utan att något innerkuvert användes.

Berörd person kommer att informeras om det inträffade.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet